Niniejsza strona internetowa należy do spółki Steel Alive S.A. z siedzibą w , która prowadzi przy jej wykorzystaniu ofertę publiczną oraz akcję promocyjną oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga udostępnienia prospektu emisyjnego, ani memorandum informacyjnego.
 • 147 631,4 PLN zebrany kapitał
 • Projekt
  zakończony
 • 189 inwestorów
 • 1 960 000 PLN kwota zbiórki
 • 12,281 % procent oferowany
 • 1,4 PLN cena akcji
 • 1 400 000 liczba akcji
 • 18.04.2019 data zakończenia
 • 420 000 PLN próg powodzenia emisji

Ożywiamy stal

Rozwiązania oferowane przez Steel Alive przenoszą strzelectwo do XXI w. Nasz system tarcz pozwala na dokładne mierzenie skuteczności strzeleckiej. Dzięki temu, trening staje się bardziej efektywny i ciekawy.

Zebraliśmy zwarty oddział

Zespół SteelAlive to doświadczeni biznesmeni, byli wojskowi i pełni zapału innowatorzy. Jesteśmy gotowi do toczenia biznesowych bojów.

Polujemy na grubego zwierza

Tworzymy SteelAlive z ambicjami globalnymi. Wierzymy, że nasze rozwiązanie może podbić rynek amerykański, a docelowo być oferowane na całym świecie.

Inwestorzy